Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2020
Ειδήσεις 28 Οκτωβρίου 2020

Προκήρυξη: Προσλήψεις 258 οπλιτών (πλην ειδικών δυνάμεων) στον Στρατό Ξηράς

Βαθμολογήστε
(0 ψήφοι)

Προκήρυξη: Προσλήψεις 258 οπλιτών (πλην ειδικών δυνάμεων) στον Στρατό Ξηράς

Προκηρύσσονται 258 θέσεις οπλιτών και εφέδρων όπλων σωμάτων( πλην Ειδικών ∆υνάµεων) για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στον Στρατό Ξηράς για βραχεία περίοδο τριών ετών µε δυνατότητα παράτασης τριών ετών, οι οποίες έχουν εγκριθεί για το έτος 2020, σύμφωνα με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας.

Οι ενδιαφερόµενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούµενα προσόντα θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 13 Νοεμβρίου (όσα υποβληθούν µετά από αυτήν την ηµεροµηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσµα).

ενδιαφερόµενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούµενα προσόντα θα πρέπει να µην έχουν συµπληρώσει το εικοστό όγδοο έτος της ηλικίας τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της στρατολογικής νοµοθεσίας (δηλ. γεννηµένοι από 1-1-1993 και µεταγενέστερα), κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για αρχική ανακατάταξη ή επανακατάταξη.

www.ert.gr

Διαβάστηκε 13 φορές

Σχετικα Με Εμας

Coupaki.gr

Οδηγός Πόλης

info(@)coupaki.gr

Connect With Us