Κυριακή, 03 Ιουλίου 2022
Οικονομία 20 Μαΐου 2022

ΤτΕ: «Φουσκώνει» το έλλειμμα στο ισοσύγιο τρεχουσών συναλλαγών – Έφτασε τα 6,4 δισ. ευρώ στο γ’μηνο

ΤτΕ: «Φουσκώνει» το έλλειμμα στο ισοσύγιο τρεχουσών συναλλαγών – Έφτασε τα 6,4 δισ. ευρώ στο γ’μηνο ΤτΕ: «Φουσκώνει» το έλλειμμα στο ισοσύγιο τρεχουσών συναλλαγών – Έφτασε τα 6,4 δισ. ευρώ στο γ’μηνο ΤτΕ: «Φουσκώνει» το έλλειμμα στο ισοσύγιο τρεχουσών συναλλαγών – Έφτασε τα 6,4 δισ. ευρώ στο γ’μηνο
Βαθμολογήστε
(0 ψήφοι)

Επανέρχεται ο «εφιάλτης» του ελλείμματος στις διεθνείς συναλλαγές της χώρας μας, καθώς αυξάνεται σταθερά τους τελευταίους μήνες λόγω της αναθέρμανσης της οικονομίας και των αυξημένων εισαγωγών οι οποίες υπερτερούν των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων.
Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα δείχνουν σημαντική αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και το Μάρτιο, με αποτέλεσμα στο πρώτο τρίμηνο 2022 να διαμορφωθεί στα 6,4 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 3,8 δισ. ευρώ (περίπου 68%).
Επιμέρους το Μάρτιο, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 880,9 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 και διαμορφώθηκε σε 2,3 δισ. ευρώ. Αναλυτικότερα η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι:
-Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το α’ τρίμηνο του 2022, αυξήθηκε σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2021, κυρίως λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου αγαθών και, σε μικρότερο βαθμό, των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, η οποία ως ένα βαθμό καλύφθηκε από την αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών.
-Το Μάρτιο 2022 το έλλειμμα αυξήθηκε κατά 880,9 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 και διαμορφώθηκε σε 2,3δισεκ. ευρώ.
Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στην αύξηση των εισαγωγών, η οποία ήταν μεγαλύτερη – σε απόλυτους όρους – από εκείνη των εξαγωγών. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 34,3% σε τρέχουσες τιμές (και οριακά κατά 0,7% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατά 27,9% σε τρέχουσες τιμές (9,2% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σημείωσαν αύξηση κατά 23,4% σε τρέχουσες τιμές (6,4% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σημείωσαν αύξηση κατά 22,2% σε τρέχουσες τιμές (14% σε σταθερές τιμές).
-Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση όλων των επιμέρους ισοζυγίων. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 318,9% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 404,3% σε σχέση με το 2021. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταφορών αυξήθηκε λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου θαλάσσιων μεταφορών.
-Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων κατέγραψε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος τον αντίστοιχο μήνα του 2021, λόγω της μείωσης των εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021, λόγω της μείωσης των εισπράξεων της γενικής κυβέρνησης.
-Το α΄ τρίμηνο του 2022, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε αύξηση κατά 3,8 δισεκ. ευρώ σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2021 και διαμορφώθηκε σε 6,4 δισεκ. ευρώ.
-Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη και ταχύτερη αύξηση των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών. Οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 32% σε τρέχουσες τιμές (4,9% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 47,9% σε τρέχουσες τιμές (23,2% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 24,6% και 32,9%, αντίστοιχα (10,7% και 24,2% σε σταθερές τιμές).
-Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση πρωτίστως του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών και δευτερευόντως των ισοζυγίων μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 295,8% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 342,2% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2021 (αντιπροσωπεύοντας το 55,4% και το 62,9% των αντίστοιχων επιπέδων του 2019). Οι καθαρές εισπράξεις από μεταφορές παρουσίασαν αύξηση κατά 5,8%.
-Το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2021, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων παρουσίασε μικρή μείωση λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών στον τομέα της γενικής κυβέρνησης, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση των καθαρών εισπράξεων από τους λοιπούς τομείς.
-Το Μάρτιο του 2022, το ισοζύγιο κεφαλαίων κατέγραψε πλεόνασμα, έναντι ελλείμματος τον αντίστοιχο μήνα του 2021, και διαμορφώθηκε σε 76,3 εκατ. ευρώ. Το α΄ τρίμηνο του 2022, το ισοζύγιο κεφαλαίων εμφάνισε έλλειμμα 117,9 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Όσον αφορά στο συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) αυξήθηκε κατά 516,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Μάρτιο του 2021 και διαμορφώθηκε σε 2,3 δισεκ. ευρώ. Το α΄ τρίμηνο του 2022, διευρύνθηκε σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 κατά 4,1 δισεκ. ευρώ, φθάνοντας τα 6,6 δισεκ. ευρώ.
Το α΄ τρίμηνο του 2022, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 135,2 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 2,5 δισεκ. ευρώ.
Στο τέλος Μαρτίου του 2022, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 13,1 δισεκ. ευρώ.

Ρεπορτάζ: Κώστας Τσάβαλος

www.ertnews.gr

Διαβάστηκε 29 φορές
elzh-CNenfrdeitjaruessv

Σχετικα Με Εμας

Coupaki.gr

Οδηγός Πόλης

info(@)coupaki.gr

Connect With Us

 youtube instagram