Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Κόσμος 19 Οκτωβρίου 2021

Περισσότερες από 42 νέες πολιτικές πρωτοβουλίες περιλαμβάνει το νέο πρόγραμμα εργασίας της ΕΕ για το 2022

Περισσότερες από 42 νέες πολιτικές πρωτοβουλίες περιλαμβάνει το νέο πρόγραμμα εργασίας της ΕΕ για το 2022 Περισσότερες από 42 νέες πολιτικές πρωτοβουλίες περιλαμβάνει το νέο πρόγραμμα εργασίας της ΕΕ για το 2022 Περισσότερες από 42 νέες πολιτικές πρωτοβουλίες περιλαμβάνει το νέο πρόγραμμα εργασίας της ΕΕ για το 2022
Βαθμολογήστε
(0 ψήφοι)

Το πρόγραμμα εργασίας για το 2022 το οποίο καθορίζει τα επόμενα βήματα της ατζέντας μετασχηματισμού της EE προς μια πιο πράσινη, πιο δίκαιη, ψηφιακά καλύτερης και πιο ανθεκτικής Ευρώπης μετά την κρίση COVID-19 ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό περιέχει 42 νέες πολιτικές πρωτοβουλίες πολιτικής για τους έξι κύριους στόχους των πολιτικών κατευθυντήριων γραμμών έτσι όπως εκφράστηκαν στην ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λαίεν για την κατάσταση της Ένωσης για το 2021. Επιπλέον, θα ληφθούν υπόψη τα συμπεράσματα από την πρωτοφανή κρίση πανδημίας, με ιδιαίτερη προσοχή στη νεότερη γενιά μέσω του προτεινόμενου Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 .

Ομαδική προσπάθεια ζήτησε ο Σεφτσοβιτς

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΕ για τις Διοργανικές Σχέσεις, Μάρος Σέφτσοβιτς μιλώντας σήμερα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τόνισε ότι δεν αρκεί μόνο η ανάκαμψη από την μεγάλη κρίση αλλά θα πρέπει η ΕΕ να γίνει πιο δυνατή και πιο ανθεκτική. Συνολικά, θα αναληφθούν 42 εμβληματικές πρωτοβουλίες, που θα συμβάλουν στην επίτευξη 32 πολιτικών στόχων που έχουν τεθεί. Παράλληλα στο πλαίσιο του ρυθμιστικού προγράμματος καταλληλότητας και επιδόσεων, REFIT, εντοπίστηκαν επίσης 26 σημαντικές νομοθετικές πράξεις που προτείνονται για αξιολόγηση ή αναθεώρηση.

Συμπλήρωσε λέγοντας πως η «ορθή χάραξη πολιτικής αποτελεί, ομαδική προσπάθεια μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων, των κρατών μελών και των βασικών εταίρων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου πολιτικής και οι εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις για σημαντικά νομοθετήματα θα είναι υψίστης σημασίας εάν θέλουμε να επιτύχουμε για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τα ενδιαφερόμενα μέρη μας» .

Οι βασικές πρωτοβουλίες

Μεταξύ των βασικών στόχων του προγράμματος εργασίας που ανακοινώθηκε είναι καταρχήν η επιτάχυνση υλοποίησης της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας στην οποία τα πράσινα ομόλογα θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, η ταχεία μετάβαση της Ευρώπης στην ψηφιακή εποχή για την οποία η ΕΕ θα εισάγει έναν ευρωπαϊκό νόμο για τσιπ υπολογιστών, ώστε να προωθηθεί ένα υπερσύγχρονο οικοσύστημα και να ανοίξει νέες αγορές για πρωτοποριακές ευρωπαϊκές τεχνολογίες. Παράλληλα με άλλο νόμο θεωρείται αναγκαία η διασφάλιση της ανθεκτικότητας στον κυβερνοχώρο, τον καθορισμό κοινών προτύπων για την ασφάλεια με τη δημιουργία ενός ασφαλούς, διαστημικού παγκόσμιου συστήματος επικοινωνιών της ΕΕ που θα παρέχει στα κράτη μέλη πρόσθετη ευρυζωνική συνδεσιμότητα σε όλη την ΕΕ.

Κοινωνία και οικονομία

Όσον αφορά την οικονομική ανάκαμψη η ευρωπαϊκή επιτροπή θα συνεχίσει να εργάζεται για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων, με στόχο ποιοτικές θέσεις εργασίας, δίκαιες συνθήκες εργασίας και καλύτερη ισορροπία μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής ζωής. Ιδίως για την ασφάλεια και υγιεινή η ΕΕ προτίθεται να υποβάλει πρόταση για τη βελτίωση της προστασίας των εργαζομένων έναντι των κινδύνων που εγκυμονεί ο αμίαντος στο χώρο εργασίας υποβάλλουν, ενώ θα ενισχυθούν τα δίκτυα κοινωνικής ασφάλισης, τα οποία είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση των οικονομικών σοκ με τον καθορισμό ενός ένα επαρκούς ελάχιστου εισοδήματος.

Η προοπτική μιας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης

Επιπλέον θα παρουσιαστεί μια νέα στρατηγική που θα δημιουργήσει συνεργασίες συνδεσιμότητας με χώρες σε όλο τον κόσμο και θα ενισχύσει το εμπόριο και τις επενδύσεις, ενώ μια νέα κοινή δήλωση ΕΕ-ΝΑΤΟ θα παρουσιαστεί μέχρι το τέλος του έτους με στόχο να επιταχυνθούν οι διεργασίες για τη δημιουργία μιας πραγματικής Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης .

Η προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής αποτελεί έναν επίσης βασικό στόχο, και για αυτό το 2022 θα ανακηρύσσεται Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας. Η Επιτροπή θα αναπτύξει επίσης μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αναγκαία κρίνεται η ευρωπαϊκή στρατηγική περίθαλψης και υποστήριξης για τη συνολική βελτίωση του τομέα. Σε αυτό θα προστεθεί ένα νέο πλαίσιο για έναν δυναμικό φαρμακευτικό τομέα στην ΕΕ , επιτρέποντας έτσι την πρόσβαση σε προσιτά και υψηλής ποιότητας φάρμακα, αναθεωρώντας τη νομοθεσία για τον καρκίνο, τα φάρμακα για παιδιά και για σπάνιες ασθένειες.

Τέλος η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως και οι Πρωτοβουλίες Ευρωπαίων Πολιτών θα συνεχίσουν να συμβάλλουν στο να καταστεί η ευρωπαϊκή δημοκρατία πιο δυναμική. Για αυτό τον λόγο θα προωθηθεί μια ευρωπαϊκή νομική πράξη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης καθώς και ένας νέος διοργανικός οργανισμός δεοντολογίας της ΕΕ, ενώ πολύ γρήγορα θα παρουσιαστεί επίσης πρωτοβουλία για την πρόληψη της διαρροής επιστημόνων και την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων.

Πηγή: ΕΡΤ, Ανταπόκριση από Στρασβούργο: Κώστας Δαβάνης

www.ertnews.gr

Διαβάστηκε 20 φορές